Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

Thông Tin Tuyển Dụng

GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ (Lĩnh Vực Chứng Khoán, Ngân Hàng, Tài Chính Đầu Tư)

Cấp bậc Giám đốc
Lương $ 40,000,000 - 80,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/04/2021
Ngành nghề Luật / Pháp lý , Ngân hàng , Chứng khoán
Kinh nghiệm 5 - 10 Năm

Địa điểm

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 40 Tr - 70 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 40 Tr - 80 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 30 Tr - 45 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT TRÍ VIỆT

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT TRÍ VIỆT

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội