Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

Thông Tin Tuyển Dụng

Giám đốc/ Phó Giám đốc Vận hành thẻ - Khối DVNHS

Cấp bậc Giám đốc
Lương $ 1.700 - 2.000 USD
Hết hạn nộp 31/03/2023
Ngành nghề Ngân hàng
Kinh nghiệm 5 - 10 Năm

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội | Hải Dương | Hồ Chí Minh

Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Thương Hiệu Việt

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CareerBuilder's client

$ 70 Tr - 150 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CareerBuilder's client

$ 60 Tr - 100 Tr VND

  • Hồ Chí Minh