GIÁM ĐỐC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

1. Quản lý công tác hành chính – pháp chế;

- Kiểm soát công tác hành chính – lễ tân;

- Kiểm soát công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu;

- Dự thảo, trình duyệt và giám sát việc trình duyệt các nội quy, quy định của Công ty;

- Kiểm soát công tác quản trị tài sản tòa nhà văn phòng,

2. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, định biên, phát triển nguồn nhân lực;

- Dựa trên kế hoạch tuyển dụng nhân sự hàng năm được Tổng Giám đốc phê duyệt, tiến hành hoạch định nguồn nhân lực;

- Đề xuất các chính sách, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực;

- Đánh giá năng lực nguồn nhân lực;

- Thực hiện công tác dự báo tình hình nguồn nhân lực hiện tại và tương lai, đánh giá năng lực CBCNV một cách chính xác, hiệu quả để lập kế hoạch xây dựng đội ngũ kế thừa;

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty theo từng giai đoạn

3. Quản trị tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi;

- Báo cáo, thống kê thực chi quỹ lương hàng tháng, quý, năm;

- Tham mưu, đề xuất sử dụng quỹ lương hiệu quả;

- Kiểm soát quá trình thực hiện công tác đánh giá;

- Chỉ đạo trực tiếp công tác xây dựng định mức lao động nhà máy, Khối kinh doanh – tài chính và khối khoa học công nghệ;

- Định kỳ xem xét, đề xuất điều chỉnh lương cho CBCNV;

- Giải quyết các vướng mắc về chế độ chính sách của CBCNV công ty;

- Tổ chức công tác thi đua, khen thưởng toàn đơn vị

4. Quản lý trực tiếp các nhóm nghiệp vụ sau:

+ Nhóm Lao động tiền lương - Định mức lao động – Thi đua khen thưởng;

+ Nhóm Tuyển dụng – đào tạo – định biên – quy chế.

- Tìm kiếm, phỏng vấn, đề xuất tuyển dụng CBCNV và CBQL theo định biên được TGĐ duyệt;

- Định kỳ hàng năm lập kế hoạch tổ chức khoá đào tạo CBQL và CB kế thừa công ty;

- Hướng dẫn các đơn vị trong việc xây dựng bộ máy hoạt động, soạn thảo các quy định chức năng – nhiệm vụ, trách nhiệm – quyền hạn, quan hệ phối hợp và chế độ thông tin; Hướng dẫn các Trưởng, Phó bộ phận xây dựng bộ máy hoạt động; Soạn thảo các nội quy, quy định, quy chế theo yêu cầu của Công ty.

- Xây dựng bộ tài liệu đào tạo cho CBCNV và triển khai thực hiện.

5. Công tác thi đua tuyên truyền;

- Xây dựng các Quy chế và Quy định đánh giá khen thưởng/phúc lợi;

- Triển khai đánh kết quả làm việc của CBNV định kỳ Quý/Năm.

6. Công tác BHXH, BHYT và BHTN;

7. Công tác ATLĐ, VSLĐ và PCCC.

8. Một số công việc khác.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: 36 - 48 tuổi

- Giới tinh: Nam/ Nữ

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành có liên quan khác.

- Kinh nghiệm: có ít nhất 06 năm kinh nghiệm ở vị trí: Giám đốc nhân sự, Giám đốc Hành chính Nhân sự, Giám đốc khối Nhân sự ở các công ty có quy mô từ 500 lao động trở lên. Ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành dược là 01 lợi thế.

- Kỹ năng: Kỹ năng xây dựng chiến lược phát triển nhân sự, Kỹ năng quản lý điều hành, Kỹ năng xây dựng hệ thống quản lý, kỹ năng đánh giá năng lực nhân viên, kỹ năng xây dựng quy trình công việc, Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đào tạo, kỹ năng tham mưu,.....

- Tố chất/ thái độ: tích cực, chịu khó, chịu áp lực công việc tốt, nhanh nhẹn và khả năng thích nghi tốt.

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: 36 - 48
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Thông Tin Tuyển Dụng

Feedback