Giám Đốc Tài Chính

Địa điểm

Hồ Chí Minh

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Cấp bậc

  Giám đốc

 • Hết hạn nộp

  09/07/2021

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ kế toán
 • Tham mưu cho ban lãnh đạo Công ty trong việc kiểm soát tài chính toàn Công ty và nghiệp vụ về thủ tục tài chính, kế toán, kiểm soát nội bộ .v.v;
 • Chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức triển khai thực hiện hệ thống quản lý tài chính, đầu tư tài chính, quản lý vốn và quỹ tiền mặt của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
 • Xây dựng và triển khai các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn của Công ty;
 • Phân tích và tham gia thẩm định tính khả nghi của các dự án đầu tư trước khi đề xuất ban lãnh đạo Công ty đầu tư dự án về phương diện tài chính;
 • Xây dựng và tạo lập mối quan hệ với hệ thống các ngân hàng, các tổ chức tín dụng quỹ đầu tư.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ trong công tác kinh doanh, dịch vụ đối với khách hàng theo quy định của pháp luật về các nội dung.
 • Phối hợp xây dựng chính sách Khối Tài Chính
 • Thực hiện công tác quản lý nhân sự, quy hoạch nhân sự của Khối Tài Chính.
 • Thực hiện công tác đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc và HĐQT.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tuổi từ 40 trở lên.
 • Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học hoặc sau Đại học khối các ngành kinh tế, tài chính; Có chứng chỉ Giám đốc tài chính;
 • Am hiểu sâu sắc pháp luật về tài chính;
 • Có kiến thức về lĩnh vực Kinh doanh của Công ty;
 • Có kinh nghiệm trong thị trường bất động (Chủ đầu tư);

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: > 40
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback