Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Các công việc tương tự Xem tất cả

Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng... Chi tiết

Giám Sát Xử Lý Nợ Xấu

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

 • Đảm bảo quy trình vận hành công việc được xây dựng và củng cố liên tục, nhằm đạt được hiệu quả thu nợ tối ưu, kiểm soát tốt rủi ro trong vận hành, và bảo vệ được hình ảnh, thương hiệu của Công ty.
 • Xây dựng các chỉ số hoạt động của bộ phận; xây dựng cơ chế báo cáo, theo dõi hoạt động, cũng như chế độ thưởng phù hợp nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu chung của Công ty
 • Lập và theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch thu hồi nợ xấu đã được duyệt. Báo cáo kịp thời cho cấp trên có thẩm quyền, và đề xuất phương án giải quyết khi có phát sinh khó khăn hoặc rủi ro trong quá trình thực hiện kế hoạch.
 • Chủ động trong việc tổ chức hoạt động của bộ phận, đào tạo huấn luyện đội ngũ nhân viên để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên và hiệu quả công việc. Đề xuất các thay đổi về cơ cấu tổ chức cho cấp trên có thẩm quyền nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của bộ phận.
 • Không ngừng mở rộng và củng cố mạng lưới đối tác thu nợ thuê ngoài để nâng cao hiệu quả thu hồi nợ xấu của Công ty. Tạo mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với từng đối tác để tăng cường hiệu quả hoạt động và thu thập thông tin về tình hình của khách hàng, thị trường.
 • Đi công tác đến các địa phương khi có yêu cầu công việc.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý có thẩm quyền.

Yêu Cầu Công Việc

 • Điềm đạm, siêng năng, trung thực, chính trực, tinh thần trách nhiệm cao.
 • Kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu tốt.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng tổ chức tốt
 • Kỹ năng giao tiếp xuất sắc (cả nói và viết); khả năng thuyết phục tốt.
 • Trình độ vi tính văn phòng xuất sắc, đặc biệt Excel.
 • Kiến thức tốt về Luật pháp, đặc biệt là luật kinh tế.

Thông tin khác

 • Kinh nghiệm: 2 - 3 Năm

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Giám Sát Xử Lý Nợ Xấu

HD Saison Finance Co., Ltd

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.