Giới thiệu về công ty

Học viện Công nghệ BKACAD

Thông Tin Tuyển Dụng

Giảng Viên Bộ Môn Lập Trình

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 25,000,000 - 60,000,000 VND
Hết hạn nộp 15/08/2021
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo

Học viện Công nghệ BKACAD

$ 25 Tr - 60 Tr VND

  • Hà Nội

Học viện Công nghệ BKACAD

$ 25 Tr - 60 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiên Hoàng

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội

VIÊN DẦU KHÍ VIỆT NAM

$ Trên 15 Tr VND

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ BOS

$ 13 Tr - 23 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty TNHH VNDCredit

$ 24 Tr - 36 Tr VND

  • Hà Nội

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty TNHH AOBA Việt Nam

$ 17,6 Tr - 35,2 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội