Giới thiệu về công ty

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Thông Tin Tuyển Dụng

Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ (Ocean Edu Tân Triều - Thanh Trì)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 12,000,000 - 14,000,000 VND
Hết hạn nộp 10/10/2023
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Dịch vụ khách hàng , Hành chính / Thư ký

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Hà Nội | Bắc Giang | Quảng Ninh

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 4 Tr - 7 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Hà Nội