Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

Thông Tin Tuyển Dụng

Giáo viên Tin học_Trường Phổ thông Gateway Hải Phòng

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 29/11/2020
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo
Kinh nghiệm 1 - 5 Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

$ Cạnh tranh

  • Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

$ Cạnh tranh

  • Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

$ Cạnh tranh

  • Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

$ Cạnh tranh

  • Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

$ Cạnh tranh

  • Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

$ Cạnh tranh

  • Hải Phòng

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hải Phòng

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Cạnh tranh

  • Hải Phòng

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Cạnh tranh

  • Hải Phòng

JELLYFISH Education Việt Nam

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hải Phòng