Hà Nội - Chuyên Viên Quản Trị Dữ Liệu (Data Warehouse)

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  1 - 3 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  17/01/2021

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

1. Triển khai các hoạt động quản trị dữ liệu

 • Tham mưu cho các lãnh đạo và thực hiện xây dựng cấu trúc dữ liệu, mô hình triển khai, đảm bảo tính liên tục, nhất quán và đầy đủ của các CSDL;
 • Vận hành và theo dõi tình trạng của các CSDL;
 • Sao lưu và phục hồi CSDL và dữ liệu các hệ thống;
 • Phân quyền người sử dụng trên các CSDL;
 • Xây dựng quy trình, viết tài liệu hướng dẫn vận hành CSDL;

2. Triển khai Data Governance

 • Thực hiện kiểm tra dữ liệu cho các datatable
 • Tiếp nhận, phân tích và xử lý các vấn đề dữ liệu từ các đơn vị
 • Vận hành mô hình Quản lý dữ liệu

3. Tham gia triển khai thực hiện Dự án Data Warehouse và tiếp nhận các yêu cầu của các đơn vị

 • Xây dựng và quản lý hệ thống metadata bao gồm (từ điển dữ liệu, thuật ngữ kinh doanh, từ điển dữ liệu vận hành)
 • Xây dựng và quản lý các tầng khác nhau của Data warehouse hỗ trợ quá trình xử lý data issues
 • Đầu mối tổng hợp các yêu cầu phát triển báo cáo hỗ trợ các đơn vị

4. Tham gia triển khai các dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị

Yêu Cầu Công Việc

Có hiểu biết sâu sắc về các mô hình quản trị dữ liệu, có kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai các quy trình chính sách liên quan tới dữ liệu

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự

Feedback