Giới thiệu về công ty

Big C The Garden

Thông Tin Tuyển Dụng

[HÀ NỘI] NHÂN VIÊN AN NINH- BIG C THE GARDEN

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Trên 5,000,000 VND
Hết hạn nộp 02/02/2021
Ngành nghề Lao động phổ thông , An Ninh / Bảo Vệ , Ngành khác
Kinh nghiệm 1 Năm

Tập đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ Trên 5 Tr VND

  • Hà Nội

Tập đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ 4,5 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội

Tập đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ 4,5 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội

Tập đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ 4,5 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội

Tập đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ 4,5 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội

Tập đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ 4,5 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội

Tập đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ 4,5 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội

Tập đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ 4,5 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội

Tập đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ 4,5 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội

Tập đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ 4,5 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội