Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[Hà Nội] Ruby on Rails Developer_2000 usd

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.000 - 2.000 USD
Hết hạn nộp 28/02/2021
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 2 - 5 Năm

Địa điểm

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Dưới 44 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 20 Tr - 32 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty TNHH Wacontre

$ 26,4 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Dưới 44 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội