Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

HAN - Nhân Viên Tín Dụng - Banking Staff

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ 300 - 380 USD
Hết hạn nộp 31/07/2021
Ngành nghề Ngân hàng

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 6,6 Tr - 8,4 Tr VND

  • Hà Nội

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 6,6 Tr - 8,4 Tr VND

  • Hà Nội

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8 Tr - 9,5 Tr VND

  • Hà Nội

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai | Hà Nội

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 6,6 Tr - 8,4 Tr VND

  • Hà Nội

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội