Giới thiệu về công ty

Friwo Vietnam Co., Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

Hardware Engineer

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 600 - 1.500 USD
Hết hạn nộp 01/05/2021
Ngành nghề Điện / Điện tử / Điện lạnh , Ngành khác
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm

Modmo

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Sunshine

$ 2 Tr - 4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Ascenx Technologies Vietnam Ltd. Co.

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Ascenx Technologies Vietnam Ltd. Co.

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Ascenx Technologies Vietnam Ltd. Co.

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

VivaBlast Vietnam Co., Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Ascenx Technologies Vietnam Ltd. Co.

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Ascenx Technologies Vietnam Ltd. Co.

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Fuji CAC Joint Stock Company

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CLB Vegas - Công Ty LD HHKS Chains Caravelle

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh