Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

Thông Tin Tuyển Dụng

HCM - IT QA & Project Delivery Specialist

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 22/03/2021
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 2 - 5 Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 44 Tr - 96,8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Tr - 24 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Vietnam Suzuki Corporation

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

FE CREDIT

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

DSV Air & Sea Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh