Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[HCM]- Nhân viên bộ phận quảng cáo N2 (400-1000 USD )

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ 400 - 1.000 USD
Hết hạn nộp 31/05/2021
Ngành nghề Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Địa điểm

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8,8 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8,8 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8,8 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 13,2 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 13,2 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 14 Tr - 18 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 7,7 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 9,9 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh