Giới thiệu về công ty

FPT Information System (FIS)

Thông Tin Tuyển Dụng

[HN] Kỹ sư Triển khai Mạng

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 25,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/12/2020
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 1 - 5 Năm

FPT Information System (FIS)

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội

BRG Group

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội