Giới thiệu về công ty

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

[HOT] FORWARDING SALES EXECUTIVE (Tiếng Anh Tốt) - 18469

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 23,000,000 - 34,000,000 VND
Hết hạn nộp 13/02/2021
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 23 Tr - 34 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 13 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 13 Tr - 23 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 30 Tr - 35 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 23 Tr - 28 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 15 Tr - 23 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 16 Tr - 23 Tr VND

  • Hà Nội