Giới thiệu về công ty

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

[HOT] IT MANAGER (TIẾNG NHẬT) - 18401

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 32,000,000 - 60,000,000 VND
Hết hạn nộp 04/02/2021
Ngành nghề CNTT - Phần mềm , CNTT - Phần cứng / Mạng
Kinh nghiệm 8 - 15 Năm

Địa điểm

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 15 Tr - 23 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 16 Tr - 23 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 28 Tr - 40 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 20 Tr - 28 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 18 Tr - 28 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 20 Tr - 27,5 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 14 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội