Giới thiệu về công ty

Shift Asia Vietnam Inc

Thông Tin Tuyển Dụng

[HOT] Project Manager (Japanese N2)

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 30/06/2020
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 2 - 10 Năm

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 44 Tr - 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 13 Tr - 14 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 23 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 24 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 33 Tr - 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 35 Tr - 47 Tr VND

  • Hồ Chí Minh