Giới thiệu về công ty

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

[HOT] SENIOR SITE ENGINEER (Tiếng Anh tốt) - 18575

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 15,000,000 - 17,000,000 VND
Hết hạn nộp 23/03/2021
Ngành nghề Xây dựng
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Địa điểm

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 23 Tr - 34 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 30 Tr - 35 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 13 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 12 Tr - 23 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 18 Tr - 32 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 16 Tr - 23 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 18 Tr - 28 Tr VND

  • Hà Nội