Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH QUICK VIỆT NAM

Thông Tin Tuyển Dụng

HR Manager (Tiếng Nhật N2)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 700 - 1.100 USD
Hết hạn nộp 11/06/2023
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Nhân sự , Bất động sản
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV VEC

$ 11 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Đồng Nai

PERSOLKELLY Vietnam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

$ 14 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Vietnam Concentrix Services Company Limited

$ 22 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh