Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

HSE Assistant Manager (Almond)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 18/12/2020
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất , An toàn lao động , Ngành khác
Kinh nghiệm 5 - 8 Năm

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 18,7 Tr - 25,3 Tr VND

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Vietnam Suzuki Corporation

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Vietnam Suzuki Corporation

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai