Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

HSE Executive (Cashew Plant)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 23/04/2021
Ngành nghề Môi trường , Quản lý chất lượng (QA/QC) , An toàn lao động
Kinh nghiệm 3 Năm

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Taekwang Vina Industrial

$ 9 Tr - 16 Tr VND

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai