Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

HSE Executive (Edible nuts)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 03/06/2021
Ngành nghề Môi trường , Quản lý chất lượng (QA/QC) , An toàn lao động
Kinh nghiệm 2 - 4 Năm

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại KCN Biên Hòa II

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Đồng Nai

Ocean Coatings (Vietnam) Co. Ltd

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

Taekwang Vina Industrial

$ 9 Tr - 16 Tr VND

  • Đồng Nai

Scansia pacific Co., Ltd

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Ci Bao

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai