Giới thiệu về công ty

First Alliances

Thông Tin Tuyển Dụng

HSE Manager (Expat only - Energy industry) (ID: 509534)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 07/02/2021
Ngành nghề Dầu khí , Hóa học , An toàn lao động
Kinh nghiệm 10 - 20 Năm

First Alliances

$ 66 Tr - 88 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ 45 Tr - 50 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

First Alliances

$ 60 Tr - 80 Tr VND

  • Hà Nội | Hà Tĩnh | Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 30 Tr - 45 Tr VND

  • Hà Nội | Quảng Nam | Bắc Giang

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hà Nội | Bắc Giang | Bắc Ninh

First Alliances

$ 30 Tr - 45 Tr VND

  • Hà Nội | Bắc Ninh | Hưng Yên

Tập đoàn KTG

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

MegaCEO

$ 110 Tr - 132 Tr VND

  • Hà Nội | Thái Bình | Hồ Chí Minh