Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

HSE Senior Supervisor (Agri-Foods)

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 15/12/2020
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất , An toàn lao động , Ngành khác
Kinh nghiệm 5 - 8 Năm

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai