Giới thiệu về công ty

First Alliances

Thông Tin Tuyển Dụng

Human Resources Manager - ID: 506164

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 24/01/2021
Ngành nghề Tư vấn
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Địa điểm

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

First Alliances

$ 48,4 Tr - 72,6 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ 40 Tr - 55 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances' client

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ 66 Tr - 110 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ 35 Tr - 55 Tr VND

  • Hà Nội