Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

In-Process Inspection Senior Staff (Sr. QC Online)

Công Ty TNHH Terumo BCT Việt Nam
Ngày cập nhật: 19/04/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

JOB SUMMARY/ TÓM TẮT CÔNG VIỆC

Monitoring the manufacturing process, assure all processes are performed follow defined procedures. Collect information to describe the Non-conformance happened in process. Monitoring IPI Worker team and report to Supplier Quality and Process Inspection Manager./ Kiểm tra công đoạn sản xuất, đảm bảo tất cả các công đoạn được thực hiện theo quy trình chuẩn. Tổng hợp thông tin mô tả sự không phù hợp xảy ra trong quá trình sản xuất. Giám sát nhóm công nhân kiểm tra trong quy trình và báo cáo đến trưởng phòng quản lý nhà cung cấp và kiểm soát quy trình.

ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES/ NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM

Skill Set #1/ Kỹ năng #1:

· Monitor the manufacturing process./ Kiểm tra công đoạn sản xuất.

· Identify status Good and Not Good of product/ component/ assembly-product./

Nhận biết tình trạng tốt và không tốt của sản phẩm/ thành phần/ bán thành phẩm.

· Identify and inform any problem, Non-Conformance (NC) and potential problem that can affect to quality and improvement suggestions by process control. E.g. Gowning process./ Nhận biết vấn đề, sự không phù hợp hoặc các vấn đề tiềm ẩn, cũng như đưa ra cải tiến để kiểm soát quy trình. Vd: thủ tục ra vào phòng sạch

· Support for analyzing causes to identify the affected batches of NC and define bracketing, quarantine the NC product./ Hỗ trợ phân tích nguyên nhân để nhận biết những yếu tố ảnh hưởng đến sự không phù hợp và xác định vùng ảnh hưởng, cách ly các sản phẩm không phù hợp.

Skill Set #2/ Kỹ năng #2:

· Monitor IPI Worker team./ Giám sát nhóm công nhân kiểm tra trong quy trình.

· Control of all of records related to IPI records./ Kiểm soát hồ sơ liên quan đến IPI.

· Training for new IPI Workers./ Đào tạo cho công nhân kiểm tra trong quy trình mới.

· Report to Supplier Quality and Process Inspection Manager.

Báo cáo đến trưởng phòng quản lý nhà cung cấp và kiểm soát quy trình.

· Other tasks follow Supplier Quality and Process Inspection Manager assignment.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng quản lý nhà cung cấp

và kiểm soát quy trình.

Yêu Cầu Công Việc

MINIMUM QUALIFICATION REQUIREMENTS/ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN TỐI THIỂU

Education/ Trình độ học vấn

·           University graduate at least./ Tối thiểu tốt nghiệp đại học

Experience/ Kinh nghiệm

·           Required for having knowledge including production, quality for compiling organization./

Có kiến thức về sản xuất, chất lượng

·           Prior the knowledge can be acquired by experience in production at TBV for 3 year./

Ưu tiên kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên tại bộ phận sản xuất ở TBV.

Skills/ Kỹ năng

·           Leadership skill./ Kỹ năng trưởng nhóm

·           High communication ability./ Có khả năng giao tiếp tốt

·           Ability of judging and advising to improvement action objectively based on knowledge of manufacturing facilities, required quality./ Có khả năng đánh giá và cho ý kiến khách quan  dựa trên kiến thức về sản xuất, chất lượng được yêu cầu.

·           General knowledge of product and usage rules for user./

Có kiến thức cơ bản về sản phẩm và cách sử dụng sản phẩm.

·           Ability for reading and understanding the data processing./

Có khả năng đọc hiểu dữ liệu quá trình sản xuất.

·           Ability of using Word, Excel./ Có khả năng sử dụng Word, Excel

·           Good verbal and written communication and team working ability./

Có khả năng nói, viết tốt và khả năng làm việc nhóm

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Terumo BCT Việt Nam

www.terumobct.comQui mô công ty: 1000
Terumo BCT Vietnam là công ty có vốn đầu tư của Mỹ và Nhật Bản – sản xuất thiết bị y tế trên toàn cầu, và tại Việt Nam chúng tôi sản xuất túi máu (Blood...Chi tiết

In-Process Inspection Senior Staff (Sr. QC Online)

Công Ty TNHH Terumo BCT Việt Nam

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.