Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Industrial Engineer

ONP-Vietnam, LLC
Ngày cập nhật: 12/10/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

1. Quản lý và phát triển các phòng ban
Department development/management related activities

· Hướng dẫn các phòng ban liên quan đọc bản vẽ và hiểu rõ về yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm khi có yêu cầu.
Instruct all related departments read drawing and understand specification of product when needed.

· Hỗ trợ hướng dẫn cho bộ phận Sản xuất về qui trình sản xuất sản phẩm.
Support to instruct production team about producing procedure.

· Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn, đạt chất lượng và đạt được giá mục tiêu.
Coordinates with other departments to ensure that project timing, quality, and costs targets are attained.

2. Các hoạt động liên quan đến việc thi hành
Execution related activities

2.1Quản lý qui trình / Procedure management

· Viết và kiểm soát việc thực hiện qui trình hoạt động của phòng kỹ thuật tiến tới mục tiêu tất cả các công việc đều có qui trình hướng dẫn thực hiện.
Write and control implementation of working procedures of Technical department in order to keep all jobs having working instruction/procedure.

· Cập nhật qui trình và hướng dẫn công việc ngay khi có sự thay đổi.
Update procedure and working instruction whenever changing.

· Thiết lập và theo dõi việc thực hiện KPI của bộ phận Kỹ thuật.
Create and follow KPI of Technical department.

2.2. Lộ trình sản xuất sản phẩm / Routing:

· Tạo ra lộ trình cho các sản phẩm.
Create routing of product.

· Cập nhật lộ trình sản phẩm mỗi tuần hoặc mỗi tháng.
Update routing every week or every month.

2.3 Định mức báo giá / BOM for landed cost:

· Vẽ các bản vẽ cần thiết cho việc báo giá sản phẩm.
Create drawing which need for making landed cost.

· Lập và cập nhật định mức cho các sản phẩm cần báo giá.
Create and update Bill of Materials (BOM) for costing products.

2.4. Định mức cấp phát vật tư / Bill of Materials:

· Lập và cập nhật định mức cấp phát vật tư cho sản phẩm đại trà hàng tháng và ngay khi có phát sinh.
Create and update Bill of Materials (BOM) for mass production products every month and any time has a new information.

2.5. Bản vẽ sản phẩm/dự án / Product/project drawings:

· Vẽ bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết cho tất cả các sản phẩm mới và sản phẩm đang sản xuất.
Create overview drawing and process drawing of all new and mass production products.

· Chuyển giao các bản vẽ hoàn chỉnh và tất cả những thông tin liên quan cho bộ phận sản xuất và đảm bảo rằng tất cả các thông tin được chính xác và giải thích rõ ràng.
Deliver perfect drawings and involved information to Production team and ensure all information are correct and clearly.

· Hỗ trợ thông tin kỹ thuật đến các bộ phận liên quan.
Supporting technique information to related departments.

· Hỗ trợ các phòng ban khác làm bản vẽ cho các dự án mới.
Support all other departments create drawing for new projects.

· Thiết kế các sản phẩm mới theo yêu cầu của khách hàng.
Design new products as customer’s requirement.

· Ghi nhận lại thông tin để đảm bảo sự chính xác của bản vẽ và sản xuất thực tế.
Record of information to ensure currency of engineering drawings and real production process.

· Thiết kế dao cụ cho bộ phận sản xuất.
Design tooling for production.

2.6. Qui trình sản xuất / Producing procedure:

 • Làm qui trình sản xuất cho sản phẩm mới.
 • Making the production process for new products.
 • Chỉ ra cách làm thế nào để sản xuất sản phẩm với năng suất tối đa.
 • Figure out how to manufacture products with maximum efficiency.
 • Chịu trách nhiệm về các dự án đầu tư, cải tiến quy trình sản xuất hiện có, thiết bị, và di dời dây chuyền sản xuất hiện có và trang thiết bị để nâng cao hiệu quả tổng thể của nhà máy phù hợp với qui trình sản xuất tinh gọn.
 • Responsible for capital investment projects, improvement of existing production processes and equipment, and relocation of existing production lines and equipment to improve the overall efficiency of the manufacturing plant suitable to Lean manufacturing.
 • Theo dõi giám sát bộ phận Sản xuất thực hiện theo đúng qui trình sản xuất.
 • Supervise Production department follows producing procedure.

2.7. Theo dõi sản xuất mẫu / Follow up sample process:

 • Phối hợp với tổ mẫu để theo dõi việc làm mẫu cho đến khi mẫu được duyệt và cập nhật thông tin bản vẽ căn cứ trên sản phẩm hoàn chỉnh.
 • Coordinate to sample team to following up samples until it is approved and update drawing same as approved sample.
 • ·Làm tài liệu cho toàn bộ mẫu để lưu hồ sơ.
 • Making documents for all samples to save in folder.

2.8. Thời gian sản xuất / Run time of production:

 • Đo thời gian sản xuất và thời gian cài đặt máy để áp dụng qui trình sản xuất tinh gọn.
 • Measure run time and set up time of production to use for apply Lean manufacturing.
 • Cập nhật thời gian sản xuất và thời gian cài đặt máy hàng tháng.
 • Update run time and set up time every month.

2.9. Bản quyền sản phẩm / Patent for products:

 • Tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp để xin đăng ký bản quyền các sản phẩm mới.
 • Outsourcing and work with vendor to submit patent of all new products.

2.10. Vệ sinh và an toàn lao động / Cleaning and safety:

 • Thực hiện nghiêm túc 5S trong và ngoài giờ làm việc.
 • Implement 5S strictly in and out of working time.

3. Các hoạt động liên quan đến cải tiến
Improvement related activities

· Phân tích các dữ liệu về thời gian sản xuất và thời gian cài đặt máy để có hướng đề xuất cải tiến nhằm tiết kiệm thời gian.
Review statistical data of run time and set up time to give improvement for saving producing time.

· Thường xuyên tìm tòi học hỏi cách cải tiến năng suất làm việc.
Always find and learn to improve working productivity.

4.Các hoạt động liên quan đến phòng ban liên ngành
Inter-department related activities

· Huấn luyện cho các nhân viên/công nhân mới khi có yêu cầu.
Train new staffs/workers when needed.

5.Các hoạt động liên quan đến báo cáo / Reporting related activities

· Báo cáo ngày / tuần / tháng về các công việc đã làm và kế hoạch làm việc.
Report daily / weekly / monthly about jobs done and working plan.

· Báo cáo kịp thời cho cấp trên khi gặp khó khăn / Report to Manager for problem.

Yêu Cầu Công Việc

-        Tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Sư phạm Kỹ thuật hoặc các trường đại học có chuyên ngành liên quan.
Graduated Forest Univerity, University of Technical and Education or related university.

-        Sử dụng thuần thục các phần mềm thiết kế như Autocad, Solidworks…..
Good and smooth using design software such as Autocad, Solidworks….

-        Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng như Word, Excel, Power point…
Good using office software such as Word, Excel, Power Point…

-        Có kinh nghiệm làm nhân viên thiết kế công ty chế biến gỗ.

Have experience of technician position in furniture company.

-        Kỹ năng cá nhân: giao tiếp tốt với bạn đồng nghiệp, các trưởng phòng ban khác và cấp trên.
Interpersonal Skills: Good communicate with colleagues, other department managers and higher superior.

-        Kỹ năng lãnh đạo: có khả năng quản lý công việc và quản lý thời gian.
Leadership Skills: Must be able to manage job and manage time.

-        Quen thuộc với các thiết bị tiêu chuẩn ngành và có chuyên môn kỹ thuật.
Familiarity with industry standard equipment and technical expertise.

-        Biết đọc, viết và nói tiếng Anh thuần thục.
Read, write and speak English smoothly.

-        Có tinh thần trách nhiệm và gương mẫu.
Ability to create accountability and to lead by example.

-        Có kỹ năng làm việc đội nhóm.
Strong team building skill.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: 25 - 40
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
 • Thời gian thử việc: 2 months
 • Thời gian làm việc: 7:30-15:30
 • Đồng nghiệp: Thân thiện, hòa đồng

Giới thiệu về công ty

ONP-Vietnam, LLC

http://onpvietnam.comQui mô công ty: 200
ONP-Vietnam, an American company, was founded in 2010.  The company specializes in producing wood kitchen accessories for the High Quality Wooden...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Industrial Engineer

ONP-Vietnam, LLC

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.