Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  1 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  31/07/2020

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

 • Xây dựng & Quản lý Chính sách, qui định, quy trình, hướng dẫn các văn bản liên quan đến ATTT theo yêu cầu quản lý của MB.
 • Kiểm soát. đánh giá tuân thủ các Qui trình, qui định của MB theo các văn bản quản lý của NHNN, Bộ ngành về quản lý các hệ thống thông tin, đảm bảo An ninh thông tin.
 • Lập kế hoạch , triển khai đánh giá tuân thủ các vi phạm ATTT nội bộ Khối CNTT theo các qui định đã ban hành.
 • Tham gia phát triển, triển khai và truyền thông chương trình nâng cao nhận thức về an ninh;
 • Xác định kiến ​​trúc an ninh, đưa ra yêu cầu kiểm soát và đánh giá rủi ro cho các chương trình, dự án và các cải tiến lớn;
 • Triển khai và điều phối đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về An toàn thông tin
 • Giám sát việc đánh giá, kiểm tra an toàn source code
 • Thực hiện giám sát, quản lý hệ thống định danh tập trung

Yêu Cầu Công Việc

 •  Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, ĐTVT, An toàn thông tin., toán tin.
 • Chấp nhận Fresher
 • Đối với ứng viên có kinh nghiệm:

- Ưu tiên:
+ CISSP / CCSP/  (preferred)
+ CEH (preferred)
+ Security +
+ Chứng chỉ Auditor

 • Đã có kinh nghiệm về chức năng liên quan đến an toàn thông tin như sau:

- Có kinh nghiệm trong việc xác định và lập hồ sơ thiết kế bảo mật hệ thống;
- Có kinh nghiệm và hiễu rõ các công cụ và phương pháp đánh giá điểm yếu, lỗ hổng an ninh bảo mật;
- Có kinh nghiệm triển khai, duy trì các tiêu chuẩn ATTT như PCI DSS, ISMS.

 • Có kinh nghiệm và hiểu rõ các nguyên tắc và và phương pháp kiểm soát như:

+  Quản lý truy cập;
+  Quản lý rủi ro;
+  Đánh giá lỗ hổng bảo mật;
+  Bảo mật ứng dụng;
+  Bảo mật Hệ điều hành

 • Có kiến thức, kinh nghiệm về các hệ thống IAM
 • Có kiến thức, kinh nghiệm về đánh giá, kiểm tra an toàn mã nguồn
 • Có kiến thức, kinh nghiệm về đánh giá an toàn thông tin Database
 • Có kinh nghiệm đánh giá và quản lý rủi ro công nghệ thông tin, rủi ro an toàn thông tin

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Các công việc tương tự

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 18,7 Tr - 28,6 Tr VND

 • Hà Nội

LOTTE FINANCE VIETNAM

Cạnh tranh

 • Hà Nội

LOTTE FINANCE VIETNAM

Cạnh tranh

 • Hà Nội

First Alliances's Client

$ 25 Tr - 40 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Hà Nội

LOTTE FINANCE VIETNAM

Cạnh tranh

 • Hà Nội

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Hà Nội

LOTTE FINANCE VIETNAM

Cạnh tranh

 • Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

Cạnh tranh

 • Hà Nội
Feedback