Giới thiệu về công ty

Bosch Vietnam Co., Ltd.

Thông Tin Tuyển Dụng

[Internship] Logistics Intern

Cấp bậc Sinh viên/ Thực tập sinh
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 24/07/2020
Ngành nghề Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
Kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai