Giới thiệu về công ty

Bosch Vietnam Co., Ltd.

Thông Tin Tuyển Dụng

[Internship] Training and Development Intern (HRL3)

Cấp bậc Sinh viên/ Thực tập sinh
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 23/06/2020
Ngành nghề Nhân sự

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

First Alliances

$ 15 Tr - 18 Tr VND

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

First Alliances' Client

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công ty TNHH MTV Giáo Dục Việt Mỹ

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai