Giới thiệu về công ty

YKK Vietnam Co., Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

ISO System Staff

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,500,000 - 12,000,000 VND
Hết hạn nộp 08/12/2023
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Quản lý chất lượng (QA/QC) , Hóa học