Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

www.longsonpetro.com

         Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP), a company incorporated in the Socialist Republic of Vietnam, has been established to develop, construct and... Chi tiết

IT Business Data Analyst

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

-Responsible for design and retrieve enterprise data model and support business dashboard.

-Implement Business Intelligence (BI) solution project, included the area on business and value chain.

-Manage users' requirements to ensure that the solutions are matched the Chemicals business requirements and good design practices.

- Provide expertise in design, development and implementation of BI solution project and analytics systems.

- Manage BI projects from the planning stage, development and deployment, including vendor management skills.

- Lead for BI solution and architecture for various BI solutions, analytics platforms, technology trend and research.

- Perform the key domain in data analytics capability as value chain view

- Provide training and technical services for users.

- Any other tasks as maybe assigned.

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor of Mathematics - Informatics, nformation Technology, Computer Science or related fields.

- Good understanding of Data Mining, enterprise Business and Data Analytic tool.

- Good knowledge of application & database design and development skills.

- High responsibility, reliability, flexibility and service mind.

Lưu ý khi nộp CV:

 • CV phải theo định dạng word và bằng Tiếng Anh.
 • Trong CV phải có hình ảnh thẻ của ứng viên, ngày tháng năm sinh của ứng viên
 • Trong CV phải có năm học bắt đầu và năm tốt nghiệp hệ đại học, tên trường đại học, Ngành học tốt nghiệp.
 • Trong CV phải ghi rõ tháng/ năm bắt đầu làm việc và tháng/năm kết thúc làm việc tại các Công ty, chi tiết công việc đã và đang làm tại từng công ty. ( Thời gian làm việc phải xếp từ hiện tại trở về quá khứ)

Thông tin khác

 • Độ tuổi: 27 - 35

Chi tiết công việc

Địa điểm
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự

Feedback