Giới thiệu về công ty

Talent Trader Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

IT Communicator (Japanese Speaking)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 600 - 1.500 USD
Hết hạn nộp 31/10/2020
Ngành nghề Biên phiên dịch
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 19,8 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 44 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 26,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 15,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 26,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hà Nội

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Tr - 17 Tr VND

 • Hà Nội