Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Tan Hiep Phat Group

IT Manager - Digital Development

Tan Hiep Phat Group
Ngày cập nhật: 18/09/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

- Planning, develop strategy of IT digital development to support for the digital marketing

(Hoạch định kế hoạch, mục tiêu, chiến lược phát triển hệ thống CNTT phục vụ cho khối digital marketing)

- Working with artist/designers, technical staff, Line Manager, other division/departments to capture requirements, provide software solution, design software architecture, project plan for the functional elements of web service, website, mobile, App projects. Also responsible for liaising with Stakeholder and ensuring that all work carried out complies with standards and guidelines.

(Làm việc với bộ phận thiết kế, nhân viên kỹ thuật, cấp trên trực tiếp, bộ phận/phòng ban khác để nắm bắt các yêu cầu, cung cấp giải pháp phần mềm, thiết kế kiến trúc, lên kế hoạch dự án, tính năng của các dự án Web, mobile, App. Ngoài ra, vị trí này cũng chịu trách nhiệm làm việc với các KH nội bộ để đảm bảo rằng tất cả công việc đều tuân thủ theo tiêu chuẩn và các hướng dẫn.)

- Responsible for building website, mobile application, Facebook application by Programming languages from stakeholder’s requests.

(Chịu trách nhiệm xây dựng các websites, ứng dụng trên điện thoại, Facebook bằng các ngôn ngữ lập trình từ yêu cầu của KH nội bộ.)

- Responsible or design and implement testing tool

(Chịu trách nhiệm thiết kế và thực thi công cụ test)

- Planning and conducting cross-browser usability testing to ensure matching with stakeholders requirements.

(Lập kế hoạch và triển khai cho người dùng kiểm tra đảm bảo phù hợp với yêu cầu.)

- Responsible in testing and validating work produced as part of the development process to ensure Web/ App running smoothly

(Chịu trách nhiệm kiểm tra và xác nhận việc sản xuất như là 1 phần của quá trình phát triển ứng dụng đảm bảo các Website/ App vận hành hiệu quả.)

- Monitoring and build Back End development and maintenance of Mobile Application or mobile game application to stability operation.

(Theo dõi và xây dựng các công cụ bảo trì, bảo dưỡng Moblie hoặc game app để vận hành ổn định)

- Tracks, reports issues, proactively evaluates project activities, builds contingency plans, executes corrective actions when necessary and implements risk response plans to manage risk.

(Theo dõi, báo cáo vấn đề phát sinh, chủ động đánh giá các hoạt động dự án, xây dựng kế hoạch dự phòng, thực hiện các hành động khắc phục khi cần thiết và thực hiện các kế hoạch phản ứng để quản lý rủi ro.)

- Creating and maintaining a professional culture and high performance within the team, where individuals take ownership and proud of delivering excellence and quality.

(Tạo và giữ gìn văn hóa chuyên nghiệp và hiệu quả cao trong team, nơi mà mỗi cá nhân tự chủ và tự hào đưa ra sản phẩm một cách xuất sắc và chất lượng)

Yêu Cầu Công Việc

- BA in computer science 

(Cử nhân ngành khoa học công nghệ)

- Knowledge of online marketing and good understanding of marketing channels

(Có kiến thức về quảng cáo trực tuyến và hiểu biết về các kênh quảng cáo)

- At least 10 years experience in Digital Marketing/ Software Development

(Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong ngành Digital Marketing hoặc software development.)

- Displays in-depth knowledge and understanding of social media platforms, their respective participants (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest etc.) and how each platform can be deployed in different scenarios

(Thể hiện kiến thức và sự hiểu biết tốt về các nền tảng truyền thông xả hội như: Facebook, Twitter, Instagram, YouTobe, Printerst….) và mỗi nền tảng có thể triển khai khác nhau trong từng tình huống như thế nào.)

- Demonstrable social media experience and social analytics knowledge

(Thể hiện được kinh nghiệm về mạng truyền thông xã hôi và kiến thức về phân tích các hoạt động trên mạng xã hội)

- Ability to set priorities and meet deadlines on multiple projects.

(Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, thiết lập các ưu tiên và đáp ứng thời hạn hoàn thành cho nhiều dự án.)

- Has demonstrated outstanding negotiation, presentation skills.

(Có kỹ năng đàm phán, thuyết trình)

- Is creative and assertive and has the ability to mentor and coach others.

(Có sự sáng tạo, quyết đoán, có khả năng cố vấn và huấn luyện viên khác.)

- Has expert knowledge in agile/scrum process and project management.

(Có kiến thức chuyên môn trong quy trình agile/scrum và quản lý dự án.)

- Strong in programming languages.

(Mạnh về các ngôn ngữ lập trình.)

- Application development: understanding and applying full life cycle, from design front end to backend development.

(Hiểu và áp dụng đầy đủ vòng đời của phát triển phần mềm từ giao diện tới sử lý phần nền của hệ thống)

- Strong experienced in design data model.

(Có kiến thức tốt trong thiết kế mô hình data)

- Experienced on OOP, Design pattern, SOLID principles.

(Kinh nghiệm trong lập trình hướng đối tượng, Design pattern, SOLID)

- Strong analytical and problem solving skills.

(Mạnh về phân tích và giải quyết vấn đề)

- Excellent Teamwork, communication, and interpersonal skills.

(Xuất sắc trong làm việc theo nhóm, giao tiếp và kỹ năng giao tiếp)

- Ensure consistent delivery of customer value with the best quality 

(Đảm bảo chuyển  giao hàng kết quả  phù hợp giá trị khách hàng với chất lượng tốt nhất)

- Ensuring your members deliver high quality solutions that meet our design standards 

(Đảm bảo thành viên cung cấp giải pháp chất lượng đáp ứng với tiêu chuẩn thiết kế)

- Very good at software solution and software architecture

(Kinh nghiệm rất tốt trong software solution vaf software architecture)

- Experience on Database technologies.

(Có kinh nghiệm trong database)

- Good at UX principles

(Giỏi về UX Principle)

- Has good knowleadge about BA

(Có kiến thức tốt về business alanysis)

- Work Hands on developing, managing and mentoring in house software development team.

(Làm việc kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển, quản lý và hướng dẫn trong phát triển phần mềm trong team.)

Thông tin khác

  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Tan Hiep Phat Group

www.thp.com.vnQui mô công ty: 4000
Tập đoàn chuyên về thức uống tốt cho sức khỏe hàng đầu Việt Nam, chúng tôi tự hào là môi trường:  * Có tốc độ tăng trưởng nhanh, liên tục & đều đặn...Chi tiết

IT Manager - Digital Development

Tan Hiep Phat Group

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.