Giới thiệu về công ty

MegaCEO

Thông Tin Tuyển Dụng

IT Manager (Open for Expat, 1300USD, N8322)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 1.000 - 1.300 USD
Hết hạn nộp 06/02/2021
Ngành nghề CNTT - Phần mềm , CNTT - Phần cứng / Mạng
Kinh nghiệm 2 - 3 Năm

Địa điểm

Hà Nội

Bắc Giang

Bắc Ninh

Talent Trader Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

MegaCEO

$ 24,2 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hà Nội | Bắc Ninh | Bắc Giang

MegaCEO

$ 110 Tr - 132 Tr VND

  • Hà Nội | Thái Bình | Hồ Chí Minh

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hà Nội | Hải Dương | Bắc Ninh

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hà Nội | Bắc Ninh | Bắc Giang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hà Nội | Bắc Ninh | Hải Phòng

MegaCEO

$ 28,6 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội | Hà Nam | Hưng Yên

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hà Nội | Bắc Ninh | Hải Dương