Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Japanese Speaking – GA HR Staff

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 400 - 700 USD
Hết hạn nộp 22/06/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Quản lý điều hành , Nhân sự
Kinh nghiệm 3 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 13,2 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 7,7 Tr - 11 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 7,7 Tr - 9,9 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 6,6 Tr - 7,7 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 19,8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 16 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,1 Tr - 14,3 Tr VND

 • Hồ Chí Minh