Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Japanese Speaking - Accounting Consultant

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.000 - 2.500 USD
Hết hạn nộp 20/06/2020
Ngành nghề Tư vấn , Luật / Pháp lý , Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm 1 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 14,3 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,1 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,2 Tr - 14,1 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 19,8 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 44 Tr - 59,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,9 Tr - 15,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 18,7 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hà Nội