Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Japanese Speaking - Admin and Interpreter

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 500 - 700 USD
Hết hạn nộp 24/07/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Biên phiên dịch
Kinh nghiệm 3 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 15,4 Tr VND

 • Bình Dương

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 28,6 Tr VND

 • Bình Dương

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,5 Tr - 12,5 Tr VND

 • Bình Dương

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Bình Dương

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

 • Bình Dương

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 13,2 Tr VND

 • Bình Dương

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 33 Tr - 37,4 Tr VND

 • Bình Dương

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Bình Dương

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 13,2 Tr VND

 • Bình Dương

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

 • Bình Dương

Kyungbang Vietnam CO., LTD

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • Bình Dương