Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Japanese Speaking - Assistant for Japanese Director

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 700 - 1.000 USD
Hết hạn nộp 31/08/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký
Kinh nghiệm 5 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 26,4 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 13,2 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 9,9 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 6,6 Tr - 8,8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 33 Tr - 35,2 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 44 Tr - 55 Tr VND

 • Hồ Chí Minh