Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Japanese Speaking - BIM Operator / 3D Planner

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 420 - 640 USD
Hết hạn nộp 18/06/2020
Ngành nghề Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế , Kiến trúc , Nội ngoại thất

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,1 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,2 Tr - 14,1 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 44 Tr - 59,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 19,8 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 55 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 14,3 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty Cổ phần Nhựa OPEC

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,9 Tr - 15,4 Tr VND

 • Hà Nội