Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Japanese Speaking - Business Development

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 1.300 - 1.800 USD
Hết hạn nộp 21/06/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm 5 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 9,9 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 11 Tr - 19,8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 28,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 16,5 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 7,7 Tr - 9,9 Tr VND

 • Hồ Chí Minh