Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Japanese Speaking - Factory Manager

Cấp bậc Giám đốc
Lương $ 1.200 - 1.700 USD
Hết hạn nộp 25/07/2020
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm 3 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 44 Tr - 59,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 33 Tr - 37,4 Tr VND

 • Bình Dương

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 37,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 28,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Bình Dương

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 33 Tr - 39,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 18,7 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 33 Tr - 41,8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 28,6 Tr - 35,2 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 44 Tr - 88 Tr VND

 • Hưng Yên

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội