Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Japanese Speaking - Interpreter cum Assistant

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.000 - 1.500 USD
Hết hạn nộp 24/07/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Biên phiên dịch

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 32,3 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 7,5 Tr - 9,5 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 24,2 Tr - 30,8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 6,6 Tr - 8,8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 9,9 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 9,9 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 13,2 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

 • Hồ Chí Minh