Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Japanese Speaking - Logistics Management

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 800 - 1.300 USD
Hết hạn nộp 24/07/2020
Ngành nghề Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận
Kinh nghiệm 5 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 33 Tr - 41,8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 33 Tr - 39,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 28,6 Tr - 35,2 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 24,2 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 39,6 Tr - 55 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 9,9 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 7,5 Tr - 9,5 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 13,2 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh