Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Japanese Speaking - Sales Staff

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 500 - 600 USD
Hết hạn nộp 18/06/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm 2 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 6,6 Tr - 7,7 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 7,7 Tr - 11 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 7,7 Tr - 9,9 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 9,9 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 9,9 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 11 Tr - 19,8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 28,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 16,5 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 7,5 Tr - 9,5 Tr VND

 • Hồ Chí Minh