Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Japanese Speaking - Sales Staff

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 700 - 1.200 USD
Hết hạn nộp 29/07/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm 2 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 15,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,9 Tr - 15,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 18,7 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Hà Nội | Thanh Hóa