Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

JAVA Developer

Công ty cổ phần Techcom Blockchain
Ngày cập nhật: 03/10/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Thưởng
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Công tác phí
  • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

Job Descriptions:

– Deploy applications on the Java platform at the request of customers;
– Participate in the process of system analysis, design, development and maintenance;
– Directly write source code and perform real test Unit according to design documents from BA team;
– Create detailed designs and write technical documents when required;
– Identify goals and solutions through analyzing user requirements, visualizing the features and functions of the system;
– Participate in review of design documents as well as source code;

– Triển khai các ứng dụng trên nền tảng Java theo yêu cầu của khách hàng;
– Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống;
– Trực tiếp viết mã nguồn và thực hiện Unit test theo tài liệu thiết kế từ đội BA;
– Tạo thiết kế chi tiết và viết các tài liệu kỹ thuật khi được yêu cầu;
– Xác định mục tiêu và giải pháp thông qua việc phân tích yêu cầu người dùng, hình dung các tính năng và chức năng của hệ thống;
– Tham gia vào các hoạt động review tài liệu thiết kế cũng như mã nguồn;

Yêu Cầu Công Việc

Job requirements:

– At least 1 year experience in software development with Java language;
– Mastering the object-oriented programming method (OOP); know about Clean Code rules and Design Pattern;
– Experience working with Java frameworks such as Spring MVC, Spring Boots, Struts, Hibernate, JSF
– Experience working with one of the Javascript frameworks such as AngularJS, EmberJS, BackboneJS …;
– Having experience with NodeJS, Grunt, Gulp is an advantage;
– Experience working with MySQL / MariaDB, MongoDB, Redis;
– Use Source Version Control (Github) proficiently;
– Ability to communicate and work well in groups, have the ability to read and understand English documents well

– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm với ngôn ngữ Java;
– Nắm vững về phương pháp lập trình hướng đối tượng (OOP); có hiểu biết về Clean Code rules và Design Pattern;
– Có kinh nghiệm làm việc với các framework của Java như Spring MVC, Spring Boots, Struts, Hibernate, JSF
– Có kinh nghiệm làm việc với 1 trong số các framework của Javascript như: AngularJS, EmberJS, BackboneJS…;
– Có kinh nghiệm làm việc với NodeJS, Grunt, Gulp là lợi thế;
– Có kinh nghiệm làm việc với MySQL/MariaDB, MongoDB, Redis;
– Sử dụng Source Version Control (Github) thành thạo;
– Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt

What we can offer 
– Salary: Attractive salary, suitable for working capacity;
– Working hours: 8:30 ~ 18:00
– Evaluation of salary increase based on employees’ achievements and contributions;
– Enjoy all types of insurance in accordance with state regulations, subsidies prescribed by the company;
– Opportunity to learn to improve professional knowledge and advancement opportunities
– Other benefits under the provisions of Vietnam Labor Law;

– Mức lương: Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực làm việc;
– Giờ làm việc: 8:30 ~ 18:00
– Đánh giá tăng lương dựa trên thành tích và đóng góp của nhân viên;
– Có cơ hội học hỏi nâng cao kiến thức chuyên môn và cơ hội thăng tiến
– Các lợi ích khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam;

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Trung cấp
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần Techcom Blockchain

techcom.ioQui mô công ty: 100-499
Công ty cổ phần Techcom Blockchain, đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các dự án liên quan đến công nghệ Blockchain và cryptocurrency We’re a...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Tìm thêm việc làm "JAVA Developer"

JAVA Developer

Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.