Giới thiệu về công ty

Iconic Co.,Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

[JHC0024233] IT - MRP Coordinator

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.000 - 2.000 USD
Hết hạn nộp 28/08/2020
Ngành nghề CNTT - Phần mềm , Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm 2 Năm

Địa điểm

Đồng Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công Ty TNHH Red Bull (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương | Hồ Chí Minh | Đồng Nai

Friwo Vietnam Co., Ltd

$ 6,6 Tr - 11 Tr VND

 • Đồng Nai

LIXIL Global Manufacturing Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Đồng Nai

Friwo Vietnam Co., Ltd

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 13,2 Tr - 19,8 Tr VND

 • Đồng Nai

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Đồng Nai

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 13 Tr - 20 Tr VND

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 13,2 Tr - 19,8 Tr VND

 • Đồng Nai

Công Ty TNHH Framas Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai